privacybeleid

Privacybeleid voor de KamaSutrA beurs (hierna te noemen KamaSutrA)

Klinkt leuk, maar wat bedoelen jullie eigenlijk?
Dit privacybeleid ziet toe op de wijze waarop KamaSutrA de informatie van gebruikers (individueel: “Gebruiker”, gezamenlijk: “Gebruikers”) van de website http://www.kamasutrabeurs.nl en andere door KamaSutrA beheerde websites (gezamenlijk “Sites”), verzamelt, gebruikt, bewaart en onthult.
Dit privacybeleid is van toepassing op de sites en alle door KamaSutrA aangeboden producten en diensten. KamaSutrA is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via de sites, overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”).

Wat willen jullie allemaal van mij weten?
Wij kunnen op verschillende manieren persoonsgegevens van gebruikers verzamelen. Wanneer gebruiker een bestelling plaatst, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, reageert op een enquête of een formulier invult. Afhankelijk van het geval, kunnen gebruikers worden gevraagd naar hun naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum. Deze informatie wordt gebruikt voor ticketafhandeling en betalingsverwerking, voor communicatie over het evenement en aanverwante merchandising, klantenservice, evenementen statistiek en het beheren van toegang tot een evenement. Daarnaast kan informatie worden gevraagd en gebruikt ten behoeve van een promotie, enquête, (online) wedstrijd of ander siteonderdeel.

Even meer over de nieuwsbrief inschrijving en bewaartermijn van persoonsgegevens
Indien gebruiker besluit om zich in te schrijven op onze mailinglijst, zal hij/zij e-mails ontvangen met onder andere bedrijfsnieuws, updates, verwante product- of service-informatie of informatie over aanstaande (nieuwe) evenementen of evenement gerelateerde merchandising. Deze e-mails kunnen gepersonifieerd zijn aan de hand van uw aankopen en websitenavigatie in het verleden. Voor het geval dat gebruiker zich op een bepaald moment wil uitschrijven om in de toekomst geen e-mails meer te ontvangen, heeft KamaSutrA onderaan elke e-mail gedetailleerde uitschrijvingsinstructies opgenomen.
Wij zullen persoonsgegevens bewaren zolang dit nodig is voor de ticketafhandeling en gedurende een aanvullende termijn van twee jaar na de transactie, tenzij de wet een langere bewaartermijn voorschrijft. Als een consument zich inschrijft op onze nieuwsbrief zullen wij het e-mailadres bewaren totdat de consument zich uitschrijft. Informatie over aankopen in het verleden om de nieuwsbrief te personifiëren, zullen gedurende twee jaar na elke transactie bewaard worden.

Hoe ziet jullie Cookie beleid er precies uit?
Wanneer u een van onze sites bezoekt, gaat u akkoord met ons Cookiebeleid door te navigeren over onze sites. Deze zogenoemde Cookies maken de sites nuttiger, door informatie over uw voorkeuren op te slaan. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browser instellen om te voorkomen dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Open de ‘help’-sectie van uw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd. Als u cookies uitschakelt, heeft u mogelijk geen toegang tot alle functies op de onze websites.

Wat zijn cookies?


Onze site maakt ook gebruik van analyse cookies geplaatst door Google analytics om het aantal bezoeken en de onderdelen van de site die onder gebruikers het meest populair zijn te meten. Deze informatie wordt gebruikt om verzamelde en statistische informatie te verschaffen over het gebruik van de sites en om de inhoud van de sites te verbeteren voor een zo optimaal mogelijke gebruikerservaring.
Wij gebruiken de volgende bewaartermijnen voor cookies:

• Algemene cookies: per bezoek;

• Analyse cookies: drie maanden.

Beschermen jullie wel mijn gegevens?
Wij gebruiken de volgende veiligheidsmaatregelen:

Intern veiligheidsbeleid dat is ingevoerd

Toegangsbescherming per computer

• Offline inbraakalarm

• Veilige opslag van bestanden en toegangsbescherming door wachtwoorden/pincodes


Wie is Blue Tickets B.V.?

Blue Tickets B.V. is onze ticketing partner. Indien een consument tickets op de site(s) bestelt, gebeurt dit via het doorlopen van een Blue Tickets B.V. ticket-frame, geïntegreerd in onze Site en beheerd door Blue Tickets B.V.. Voor elk specifiek KamaSutrA evenement wordt ticket-aankoopinformatie namens ons verzameld en bewaard door Blue Tickets B.V. en alleen Blue Tickets B.V. is bevoegd om gegevens te gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden, overeenkomstig onze instructies.

En waar heb ik allemaal recht op?
Consumenten hebben te allen tijde het recht om ons gebruik van uw gegevens voor nieuwsbrieven of andere direct marketingdoeleinden te beëindigen. U kunt dit doen door op de uitschrijvingsoptie onderaan elke nieuwsbrief te klikken. Daarnaast hebben consumenten het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Acceptatievoorwaarden
Door gebruik van deze site geeft u te kennen dat u dit beleid accepteert.

Updates voor dit beleid
KamaSutrA kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen

Contact 
Als u contact wilt opnemen met KamaSutrA over een aspect van ons privacybeleid, gebruikt u onderstaande gegevens.Data Beheerder
KamaSutrA beurs, info@kamasutrabeurs.nl