Huisregels

KamaSutrA is een zinderend evenement voor iedereen die van erotiek en entertainment houdt. Er zijn echter een aantal spelregels zodat iedereen comfortabel van de attracties, artiesten en stands kan genieten. Op deze pagina tref je onze huisregels aan. Wanneer je een ticket koopt voor de KamaSutrA beurs dan verklaar je automatisch hiermee bekend en akkoord te zijn.

Bezoekers van KamaSutrA dienen tenminste 18 jaar oud te zijn.

KamaSutrA kan haar bezoekers altijd vragen om een geldig legitimatiebewijs te tonen.

Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs. Door de aankoop van een toegangsbewijs of een bezoek aan de beurs gaat de bezoeker akkoord met deze huisregels.

Toegangsbewijzen voor KamaSutrA zijn verkrijgbaar via de website (Nationale Theaterkassa) en tijdens de beurs aan de kassa’s. Wederverkoop van toegangsbewijzen van KamaSutrA is niet toegestaan. Mogelijk worden er via, door KamaSutrA toegewezen websites van derden toegangsbewijzen voor KamaSutrA verkocht.

Uit veiligheidsoverweging behoudt KamaSutrA zich het recht haar bezoekers te fouilleren en (hand)tassen te doorzoeken. Het meebrengen of het in bezit hebben van gevaarlijke of verboden voorwerpen of stoffen is niet toegestaan. Zowel in het bezit hebben als verhandelen en gebruik van (hard)drugs is niet toegestaan bij KamaSutrA. Bij constatering van overtreding volgt inbeslagname en wordt (verdere) toegang tot de beurs ontzegd.

KamaSutrA behoudt zich het recht voor om bezoekers die in beschonken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen verkeren (verdere) toegang te weigeren/ontzeggen.

Bezoekers van KamaSutrA dienen er verzorgd uit te zien. Op de beurs moeten te allen tijde de geslachtsdelen bedekt blijven.

Bezoekers van KamaSutrA betreden Jaarbeurs Utrecht op eigen risico. KamaSutrA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade.

KamaSutrA houdt zich in het algemeen het recht voor bepaalde personen toegang tot de beurs te weigeren/ontzeggen of van de beurs te verwijderen, indien dit nodig is voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het evenement.

Bezoekers zijn verplicht instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiligings-)medewerkers van KamaSutrA te allen tijde op te volgen.

Bezoekers die zich zonder partner in de attracties bevinden waar je alleen met een partner naar binnen mag, worden verwijderd van de beurs.

Het maken van video-, film en/of geluidsopnamen, professioneel of mobiel, is ten strengste verboden. Hierop wordt door de beveiliging streng toegezien. Bezoekers die toch video-, film en/of geluidsopnamen maken zullen van de beurs worden verwijderd zonder recht op restitutie van entree geld.

KamaSutrA wordt georganiseerd in een rookvrij gebouw. Roken is alleen toegestaan in de door de door KamaSutrA of locatie aangegeven rookruimte.

Zonder schriftelijke toestemming van KamaSutrA is het niet toegestaan in of rond de locatie van het festival promotie materiaal (samples/flyers e.d.) uit te delen.

Parkeren op het terrein van Jaarbeurs is mogelijk tegen te voorwaarden die Jaarbeurs hiervoor stelt. KamaSutrA heeft geen invloed het parkeerbeleid van Jaarbeurs.

Het is niet toegestaan om (professionele) audio of video opnames te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KamaSutrA.

Persaanvragen dienen te worden aangevraagd via info@kamasutrabeurs.nl.

Door betreding van de beurs verleent de bezoeker toestemming aan KamaSutrA voor het maken en gebruiken van beeld- en/of geluidsopnamen in welke vorm en op welke wijze dan ook zonder dat KamaSutrA enige vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is.

KamaSutrA zal proberen bij film en/of foto-opnames iedereen uit beeld of geanonimiseerd uit beeld te houden. Echter kan het zijn dat dit onverhoopt mis gaat. Ook in dit geval geeft de bezoeker van KamaSutrA het recht om deze beelden te gebruiken. KamaSutrA zal dan ook vrijgesteld zijn van iedere vorm van aansprakelijkheid bij schending van het portretrecht/inbreuk op de privacy.

Op de website van KamaSutrA kan de bezoeker zich aanmelden als gebruiker van het forum en deelnemen aan discussies, reactie schrijven en lezen van anderen met betrekking tot bepaalde onderwerpen.

Door zich aan te melden hiervoor, geeft de gebruiker toestemming aan KamaSutrA om zijn/haar persoonlijke gegevens op te slaan en gestuurde berichten – met gebruikersnaam, karakter of eventuele foto – te tonen op de website.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem of haar geplaatste berichten. Forumberichten die een vorm van promotie bevatten of beledigend of aanstootgevend zijn, worden verwijderd.

KamaSutrA hanteert een zero tolerance-beleid ten aanzien van drugs. Mochten er drugs bij je aangetroffen worden dan wordt je de toegang tot de beurs ontzegd, zonder restitutie van je entree geld.

Consumptiemunten gekocht bij een spannend item van KamaSutrA zijn alleen geldig gedurende de beurs. KamaSutrA gaat na afloop van het evenement nooit over tot restitutie van het aankoopbedrag van de consumptiemunten.

KamaSutrA is niet verantwoordelijk voor artikelen of diensten die bezoekers tijdens de beurs aankopen bij een stand.

Bezoekers die zich niet houden aan de huisregels van zowel KamaSutrA als Jaarbeurs Utrecht, zal de toegang tot de beurs en de locatie worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten.